Layout för tryck

Vi arbetar gärna med framställning av trycksaker av olika slag. Oavsett om Du behöver visitkort, medlemstidning, reklamblad eller hela böcker hjälper vi Dig genom hela processen från layout, sättning och originalframställning till färdig tryckt produkt.

Vi har samarbetat med tryckerier både på Gotland, på fastlandet och utomlands i bl a England, Polen och Baltikum. Genom att analysera varje uppdrag hjälper vi Dig att finna bästa lösning avseende pris och kvalitet. Vi hjälper även till att leverera de tryckta produkterna genom att adressera och frankera eller genom att lämna trycksakerna till den utdelningstjänst som Du önskar.

Enklare trycksaker kan vi trycka i egen regi medan mer avancerade trycksaker eller trycksaker i stora volymer lämnas ut till någon av våra samarbetspartners.

Vårt mål är att kunna erbjuda totallösningar med hög kvalitet till så lågt pris som möjligt!

Här finner du ett par exempel på trycksaker vi arbetat med:
-
Visitkort
- Reklamblad
- Bokuppslag

?

?